THÔNG BÁO BAN HÀNH MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HÀNG HÓA NGÀY 20/03/2023

Kính gửi Quý Khách Hàng,

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) thông báo tới về việc thay đổi ký quỹ hàng hóa ngày 20/03/2023 tại MXV đối với sản phẩm:

STT Tên hàng hóa Nhóm hàng hóa         Sở giao dịch nước ngoài liên thông Mức ký quỹ ban đầu
1 Đồng Kim loại COMEX 6,710 USD
2 Đồng mini Kim loại COMEX 3,355 USD
3 Đồng micro Kim loại COMEX 671 USD
4 Dầu thô WTI Năng lượng NYMEX 6,600 USD
5 Dầu thô WTI mini Năng lượng NYMEX 3,300 USD
6 Dầu thô Brent micro Năng lượng NYMEX 660 USD

Lưu Ý: Thông báo này có hiệu lực áp dụng kể từ phiên giao dịch ngày 20/03/2023.

Xem chi tiết tại file đính kèm: 292QĐ vv Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ngày 20.03.2023

Tham gia Diễn Đàn Hàng Hóa Tại Đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0907 908 992