CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH
HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI

THÔNG BÁO BAN HÀNH MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HÀNG HÓA NGÀY 20/03/2023

Kính gửi Quý Khách Hàng,

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) thông báo tới về việc thay đổi ký quỹ hàng hóa ngày 20/03/2023 tại MXV đối với sản phẩm:

STT Tên hàng hóa Nhóm hàng hóa         Sở giao dịch nước ngoài liên thông Mức ký quỹ ban đầu
1 Đồng Kim loại COMEX 6,710 USD
2 Đồng mini Kim loại COMEX 3,355 USD
3 Đồng micro Kim loại COMEX 671 USD
4 Dầu thô WTI Năng lượng NYMEX 6,600 USD
5 Dầu thô WTI mini Năng lượng NYMEX 3,300 USD
6 Dầu thô Brent micro Năng lượng NYMEX 660 USD

Lưu Ý: Thông báo này có hiệu lực áp dụng kể từ phiên giao dịch ngày 20/03/2023.

Xem chi tiết tại file đính kèm: 292QĐ vv Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ngày 20.03.2023

Tham gia Diễn Đàn Hàng Hóa Tại Đây.