CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH
HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI

Phân Tích Thị Trường

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NGÔ 10/04

Tin tức thị trường: Chỉ số giá lương thực toàn cầu của Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO) đã giảm từ 129,7 điểm