CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH
HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI

Giao dịch hàng hóa phái sinh có vai trò gì ? (23/03/2023)

Giao dịch hàng hóa phái sinh đang được đánh giá cao về việc giảm thiểu tối đa các rủi ro cho cả người mua lẫn người bán. Cụ thể như sau:

  • Đối với người mua: Nhà đầu tư tham gia vào thị trường hàng hóa phái sinh có thể xem đây là công cụ cân bằng đối ứng giữa việc mua và bán. Với vị thế người mua, doanh nghiệp sản xuất và nhà nhập khẩu sử dụng hàng hóa phái sinh là một công cụ bảo hiểm rủi ro về biến động qua việc kiểm soát mức giá nguyên liệu, hàng hóa đầu vào nhằm mục đích ổn định hoạt động kinh doanh giảm thiểu rủi ro về giá thành tăng cao. Bên cạnh đó khi người giao dịch mua với số lượng lớn hàng hóa thì có thể thực hiện lệnh bán tương ứng. Vậy nên đây được xem là kênh đầu tư tiềm năng để nhà đầu tư có cơ hội tìm kiếm được sự chênh lệnh về giá hàng hóa.
  • Đối với người bán: Tại thị trường hàng hóa phái sinh người bán không cần quan tâm nhiều đến mức giá cả biến động trên thị trường, thay vào đó có thể yên tâm tập trung cào sản xuất để nâng cao sản lượng năng suất. Giao dịch hàng hóa phái sinh mang lại sự đảm bảo tính mùa vụ cho người sản xuất, họ không còn nỗi lo sợ về mất mùa, được mùa hay mất giá. Bên cạnh đó, người sản xuất có thể chủ động bán với một mức giá cao hơn và dự tính được lợi nhuận trong tương lai, tránh tình trạng khi thu hoạch vụ mùa bị ép giá.

Tham gia Diễn Đàn Hàng Hóa Tại đây