CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH
HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI

GIA CÁT LỢI THÔNG BÁO NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG, NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM VÀ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG NĂM 2023

Kính gửi: Quý Khách hàng

Căn cứ thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Gia Cát Lợi gửi tới Quý Khách hàng Thông báo về Lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/03 Âm lịch), ngày Giải phóng miền Nam (30/04) và ngày Quốc tế Lao động (01/05) năm 2023 như sau:

  1. Hoạt động giao dịch hàng hoá: Diễn ra bình thường trong các ngày từ 01/05/2023 đến ngày 03/05/2023 theo khung giờ giao dịch đã công bố và theo Thông báo nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại MXV ban hành theo từng thời kỳ.
  2. Hoạt động nộp/rút tiền: (i) Việc nộp tiền vẫn diễn ra bình thường theo đúng quy định nộp tiền của MXV; (ii) Việc rút tiền không thực hiện trong thời gian từ ngày 01/05/2023 đến ngày 03/05/2023.
  3. Hoạt động thay đổi đăng ký sử dụng dịch vụ cơ sở dữ liệu thông qua hệ thống CQG: Không thực hiện trong thời gian từ ngày 01/05/2023 đến ngày 03/05/2023.
  4. Hoạt động khác: Mở mới tài khoản giao dịch hàng hoá (bao gồm mở tài khoản ký quỹ, mở tài khoản CQG) không thực hiện trong thời gian từ ngày 01/05/2023 đến ngày 03/05/2023.

Xem chi tiết thông báo của sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam tại: 405TB vv Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/03 Âm lịch), ngày Giải phóng miền Nam (30/04) và ngày Quốc tế Lao động (01/05) năm 2023

Tham gia Diễn Đàn Hàng Hóa Tại đây.