CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH
HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI

Cách tính mức ký quỹ giao dịch phái sinh

Để tham gia giao dịch hàng hóa phái sinh bạn cần phải mở tài khoản, nộp tiền, sử dụng phần mềm để giao dịch.

Tỷ lệ nộp tiền ký quỹ giao dịch hàng hóa như sau :

Cách tính mức ký quỹ giao dịch phái sinh

Quý khách nộp tiền theo những tỷ lệ ký quỹ yêu cầu và lưu ý những trường hợp cảnh báo mức ký quỹ ban đầu như sau:
– Mức ký quỹ yêu cầu =100% tổng mức ký quỹ ban đầu đối với tài khoản của pháp nhân.
= 120% tổng mức ký quỹ ban đầu đối với tài khoản của cá nhân.

Ví dụ: Để giao dịch 1 Lot Café Robusta giao trong tháng 6 với mức ký quỹ ban đầu là 28 triệu đồng/ Lot thì khách hàng pháp nhân nộp tiền ký quỹ ban đầu là 28 triệu đồng. Còn đối với khách hàng là cá nhân thì nộp 120%x28 triệu= 33,6 triệu đồng/ lot

Cách tính quỹ giao dịch và đơn vị tính slot

– Mức ký quỹ duy trì=80% Tổng mức ký quỹ ban đầu
Vi phạm mức ký quỹ này, tài khoản giao dịch của khách hàng phải thực hiện bổ sung ký quỹ về mức ký quỹ ban đầu yêu cầu. Nếu tài khoản khách hàng giao dịch vi phạm mức ký quỹ này 03 ngày giao dịch liên tiếp, Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam sẽ tất toán toàn bộ hoặc một phần vị thế mở của tài khoản khách hàng giao dịch vào ngày giao dịch tiếp theo để đảm bảo an toàn ký quỹ.
– Mức hủy các lệnh chờ khớp = 70% tổng mức ký quỹ ban đầu
Vi phạm mức này MXV sẽ hủy toàn bộ lệnh đang chờ khớp của tài khoản khách hàng giao dịch đang có trên sổ lệnh giao dịch.
– Mức tất toán vị thế bắt buộc = 30% tổng mức ký quỹ ban đầu
Vi phạm mức này MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế mở của tài khoản khách hàng giao dịch để đảm bảo an toàn ký quỹ.
Đơn vị giao dịch của lệnh giao dịch hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn là 01 hợp đồng ( 01 Lot)
Hạn mức khối lượng đặt lệnh giao dịch cả với khách hàng là cá nhân và khách hàng pháp nhân
Tối thiểu 1 Lot/lệnh
Tối đa 10 Lot/ lệnh
Các hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa niêm yết, giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam theo phương thức khớp lệnh liên tục, là phương thức giao dịch được hệ thống giao dịch thực hiện trên cơ sở so khớp các lệnh mua và lệnh bán hàng hóa ngay khi lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch.