CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH
HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI

Thông báo thời gian tất toán một số hợp đồng tháng 5/2020

Kính gửi: Quý Khách hàng, Nhà Đầu Tư

Căn cứ vào thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Công ty CP Giao Dịch Hàng Hóa Gia Cát Lợi xin thông báo đến Quý khách hàng thời gian tất toán một số hợp đồng sắp tới ngày thông báo đầu tiên cho giao hàng vật chất (First Notice Day).

STTTên hợp đồngMã hợp đồngNgày thông báo đầu tiênThời hạn tất toán
1Khô Đậu Tương 05/2020ZMEK2030/04/2020Trước 23:20 ngày 28/04/2020
2Dầu Đậu Tương 05/2020ZLEK2030/04/2020Trước 23:20 ngày 28/04/2020
3Đậu Tương 05/2020ZSEK2030/04/2020Trước 23:20 ngày 28/04/2020
4Ngô 05/2020ZCEK2030/04/2020Trước 23:20 ngày 28/04/2020
5Lúa Mỳ 05/2020ZWAK2030/04/2020Trước 23:20 ngày 28/04/2020
6Ngô Mini 05/2020XCK2030/04/2020Trước 23:45 ngày 28/04/2020
7Đậu Tương Mini 05/2020XBK2030/04/2020Trước 23:45 ngày 28/04/2020
8Lúa Mỳ Mini 05/2020XWK2030/04/2020Trước 23:45 ngày 28/04/2020
9Bạc 05/2020SIEK2030/04/2020Trước 2:00 ngày 29/04/2020
10Đồng 05/2020CPEK2030/04/2020Trước 2:00 ngày 29/04/2020
11Bạch kim 05/2020PLEK2030/04/2020Trước 2:00 ngày 29/04/2020
12Đường 05/2020SBEK2030/04/2020Trước 22:00 ngày 28/04/2020
13Cao su TSR 20 05/2020ZFTK2030/04/2020Trước 15:00 ngày 28/04/2020

Quý khách hàng vui lòng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 77/QĐ/MXV đã ban hành ngày 07/06/2019.