Công Ty Đầu Tư Hàng Hóa Phái Sinh Gia Cát Lợi

Trang chủ Tin Công TyThông Báo Thay Đổi Mức Ký Quỹ Một Số Sản Phẩm Hàng Hóa

Thông Báo Thay Đổi Mức Ký Quỹ Một Số Sản Phẩm Hàng Hóa

Theo thông báo từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) VMEX xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 25/09/2020.

Lưu ý : Ký quỹ Quặng sắt, Khí tự nhiên thay đổi. Mức ký quỹ của các sản phẩm khác không thay đổi. Cụ thể như sau:

  • Quặng sắt: 1188 USD
  • Khí tự nhiên: 3300 USD
Xem Thêm  Mừng sinh nhật lần thứ 3 của công ty gia cát lợi tại Hà Nội và Hồ Chí Minh