CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH
HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ GIAO DỊCH MỘT SỐ SẢN PHẨM NGÀY 07/04/2023

Kính gửi: Quý Khách hàng, Theo quyết định của Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), Công ty Gia Cát Lợi gửi đến Quý Khách hàng Thông báo số 350/TB/TGĐ-MXV về Lịch nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam vào ngày Thứ 6 (07/04/2023), Thứ 2 (10/04/2023)

Chi tiết vui lòng xem Lịch Nghỉ Giao Dịch Ngày 07/04/2023 tại tệp đính kèm: Thông báo số 350TB vv Nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại Sỏ Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ngày 07.04.2023

  

Tham gia Diễn Đàn Hàng Hóa Tại Đây.