CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH
HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI

Thông Báo Lịch Nghỉ Giao Dịch Hàng Hóa của sở giao dịch

Công Ty Gia Cát Lợi xin thông báo tới quý khách hàng lịch nghỉ giao dịch cho các sản phẩm hàng hóa đang giao dịch tại sở giao dịch hàng hóa việt nam MXV như sau: