CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH
HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI

THÔNG BÁO BAN HÀNH MỨC KÝ QUỸ KHI GIAO DỊCH LIÊN KỲ HẠN MẶT HÀNG CÀ PHÊ NGÀY 28/03/2023

Kính gửi: Quý Khách hàng, Căn cứ theo thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, Công ty Gia Cát Lợi gửi đến Quý Khách hàng Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Cà phê áp dụng từ phiên giao dịch ngày 28/03/2023.

Xem chi tiết: Thông Báo Ký Quỹ Liên Kỳ Hạn Cà Phê Ngày 28/02/2023 dưới đây:

   

Tham gia Diễn Đàn Hàng Hóa Tại Đây.