CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH
HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI

THÔNG BÁO BAN HÀNH MỨC KÝ QUỸ HÀNG HÓA NGÀY 13/03/2023

Kính gửi: Quý Khách hàng,
Căn cứ theo thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, Công ty Gia Cát Lợi gửi đến Quý Khách hàng Quyết định vv Ban hành các mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại MXV, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 13/03/2023
Lưu ý: Mặt hàng thay đổi mức ký quỹ ban đầu: – Cao su RSS3


Xem chi tiết tại đây.

Tham gia Diễn Đàn Hàng Hóa Tại Đây.