CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH
HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI

THÔNG BÁO BAN HÀNH MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HÀNG HÓA NGÀY 27/03/2023

Kính gửi Quý Khách Hàng,

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) thông báo tới về việc thay đổi ký quỹ hàng hóa ngày 27/03/2023 tại MXV đối với sản phẩm:

STT Tên hàng hóa Nhóm hàng hóa         Sở giao dịch nước ngoài liên thông Mức ký quỹ ban đầu
1 Dầu thô WTI Năng lượng NYMEX 6,380 USD
2 Dầu thô WTI mini Năng lượng NYMEX 3,190 USD
3 Dầu thô WTI micro Năng lượng NYMEX 638 USD
4 Xăng pha chế RBOB Năng lượng NYMEX 8,140 USD

Lưu Ý: Thông báo này có hiệu lực áp dụng kể từ phiên giao dịch ngày 27/03/2023.

Xem chi tiết tại file đính kèm: 314QĐ vv Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ngày 27.03.2023

Thông tin chi tiết tại:  https://sanhanghoa.vn/ky-quy-giao-dich/

Tham gia Diễn Đàn Hàng Hóa Tại Đây.