Thông Báo Ban Hành Mức Ký Quỹ Giao Dịch Hàng Hóa Ngày 24/03/2023

Kính gửi Quý Khách Hàng,

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) thông báo tới về việc thay đổi ký quỹ hàng hóa ngày 24/03/2023 tại MXV đối với sản phẩm:

STT Tên hàng hóa Nhóm hàng hóa         Sở giao dịch nước ngoài liên thông Mức ký quỹ ban đầu
1 Dầu đậu tương Nông sản CBOT 2,750 USD
2 Đậu tương Nông sản CBOT 3,410 USD
3 Đậu tương mini Nông sản CBOT 682 USD
4 Khô đậu tương Nông sản CBOT 2,310 USD
5 Lúa mỳ Nông sản CBOT 3,080 USD
6 Lúa mỳ mini Nông sản CBOT 616 USD
7 Lúa mỳ Kansas Nông sản CBOT 3,190 USD
8 Ngô Nông sản CBOT 2,200 USD
9 Ngô mini Nông sản CBOT 440 USD

Lưu Ý: Thông báo này có hiệu lực áp dụng kể từ phiên giao dịch ngày 24/03/2023.

Xem chi tiết tại file đính kèm: 309QĐ vv Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ngày 24.03.2023

Tham gia Diễn Đàn Hàng Hóa Tại Đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0907 908 992