CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH
HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI

Thông Báo Ban Hành Mức Ký Quỹ Giao Dịch Hàng Hóa Ngày 24/03/2023

Kính gửi Quý Khách Hàng,

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) thông báo tới về việc thay đổi ký quỹ hàng hóa ngày 24/03/2023 tại MXV đối với sản phẩm:

STT Tên hàng hóa Nhóm hàng hóa         Sở giao dịch nước ngoài liên thông Mức ký quỹ ban đầu
1 Dầu đậu tương Nông sản CBOT 2,750 USD
2 Đậu tương Nông sản CBOT 3,410 USD
3 Đậu tương mini Nông sản CBOT 682 USD
4 Khô đậu tương Nông sản CBOT 2,310 USD
5 Lúa mỳ Nông sản CBOT 3,080 USD
6 Lúa mỳ mini Nông sản CBOT 616 USD
7 Lúa mỳ Kansas Nông sản CBOT 3,190 USD
8 Ngô Nông sản CBOT 2,200 USD
9 Ngô mini Nông sản CBOT 440 USD

Lưu Ý: Thông báo này có hiệu lực áp dụng kể từ phiên giao dịch ngày 24/03/2023.

Xem chi tiết tại file đính kèm: 309QĐ vv Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ngày 24.03.2023

Tham gia Diễn Đàn Hàng Hóa Tại Đây.