THÔNG BÁO BAN HÀNH MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HÀNG HÓA NGÀY 17/04/2023

Kính gửi Quý Khách Hàng,

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) thông báo tới về việc thay đổi ký quỹ hàng hóa ngày 17/04/2023 tại MXV đối với sản phẩm:

STT Tên hàng hóa Nhóm hàng hóa         Sở giao dịch nước ngoài liên thông Mức ký quỹ ban đầu
1 Bông Nguyên liệu công nghiệp ICE US 3,713 USD
2 Cao su RSS3 Nguyên liệu công nghiệp OSE 45,500 JPY

Lưu Ý: Thông báo này có hiệu lực áp dụng kể từ phiên giao dịch ngày 17/04/2023.

Xem chi tiết tại file đính kèm: 400QĐ vv Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ngày 17.04.2023\

Tham gia Diễn Đàn Hàng Hóa Tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0907 908 992