CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH
HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI

THÔNG BÁO BAN HÀNH MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HÀNG HÓA NGÀY 10/04/2023

Kính gửi Quý Khách Hàng,

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) thông báo tới về việc thay đổi ký quỹ hàng hóa ngày 10/04/2023 tại MXV đối với sản phẩm:

STT Tên hàng hóa Nhóm hàng hóa         Sở giao dịch nước ngoài liên thông Mức ký quỹ ban đầu
1 Cao su RSS3 Nguyên liệu công nghiệp OSE 58,000 JPY
2 Đồng  Kim loại COMEX 7,150 USD
3 Đồng mini Kim loại COMEX 3,575 USD
4 Đồng micro Kim loại COMEX 715 USD

Lưu Ý: Thông báo này có hiệu lực áp dụng kể từ phiên giao dịch ngày 10/04/2023.

Xem chi tiết tại file đính kèm: 384QĐ vv Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ngày 10.04.2023

Thông tin chi tiết tại:  https://sanhanghoa.vn/ky-quy-giao-dich/

Tham gia Diễn Đàn Hàng Hóa Tại Đây.