CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH
HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI

Tâm lý giao dịch hàng hóa

Mỗi mức giá thế hiện được sự giao thoa suy nghĩ giữa người mua và ngưới bán. Khi người mua và người bán đồng ý giao dịch hàng hóa với một giá trị thì tạo nên giá của thị trường.

Mỗi thanh giá hoặc cây nến thể hiện sự đấu tránh giữa bò và gấu. Khi người mua đang thấy bò chiếm ưu thế, họ sẽ thôi thúc mua và đẩy thị trường đi lên. Khi người bán nhận thấy Gấu chiếm ưu thế họ sẽ tích cực bán ra làm thị trường đi xuống.

Đồ thì là một công cụ thể hiện tâm lý đám đông, khi bạn đọc đồ thị có nghĩa là bạn đang phâm tích tâm lý đám đông. Các chỉ báo kỹ thuật giúp cho việc phân tích này trở nên khách quan hơn.

Phân tích kỹ thuật là tìm kiếm lợi nhuận nhờ phân tích tâm lý xã hội.

Cảm xúc mãnh liệt

Khi nào bắt đầu xu hướng tăng?

Khi bạn hỏi một nhà giao dịch, tại sao giá tăng? và bạn sẽ nhận được câu trả lời: đó là nhiều người mua hơn người bán. Điều này không đúng, số lượng hợp đồng tương lai chỉ chuyển từ tay người này qua tay người khác, số lượng người mua và bán trên thị trường luôn luôn bằng nhau.

Nếu bạn muốn mua 100 hợp đồng dầu đậu tương, thì cũng phải có 100 người đồng ý bán cho bạn 100 hợp đồng dầu đậu tương. Đây là lý do số lượng hợp đồng mua và bán luôn bằng nhau trên thị trường hàng hoá.

Giá tăng hay giảm không phải vì người mua hay người bán nhiều hơn trên thị trường, mà là sự thay đổi mức độ tham lam và sợ hãi của người mua và người bán.

Khi xu hướng tăng bên mua thăng hoa, phấn khởi và không ngại trả với một cái giá cao hơn. Họ mua với giá cao và kỳ vọng giá sẽ còn cao hơn nữa.

Bên bán cảm thấy sợ hãi trong một xu hướng giảm, và họ cho rằng mình vừa bán với mữc giá cao. Khi bên mua lạc quan, tham lam đáp ứng với bên bán sợ hãi, muốn phòng thủ thị trường sẽ tăng giá.

Đợt tăng giá kết thúc khi bên mua bắt đầu đánh mất lòng tham của họ và chốt lời.

Khi nào bắt đầu xu hướng giảm?

Khi giá tuột dốc, bên bán cảm thấy lạc quan và không hề e ngại bán khống tại mức giá thấp hơn. Bên mua cảm thấy sợ hãi và chỉ đồng ý mua khi giá giảm sâu. Khi bên bán cảm thấy mình đang chiến thắng, họ tiếp tục bán ở mức giá thấp hơn, và xu hướng tiếp tục giảm.

Đợt giảm giá kết thúc khi bên bán bắt đầu thận trọng và từ chối bán tại mức giá thấp hơn.