CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH
HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI

nhu cầu dầu thô

Có nên đầu tư vào dầu thô?

Dầu thô là một trong những mặt hàng đang được giao dịch tại Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam và cũng là sản phẩm