CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH
HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI

QUẢN TRỊ RỦI RO KHI THAM GIA HÀNG HOÁ PHÁI SINH MÀ BẠN NÊN BIẾT

  • Nguyên tắc bảo toàn lãi

Nguyên tắc này thể hiện: “Có lãi thì nhà đầu tư nên hiện thực hóa ngay trong ngày, không nên duy trì vị thế, tiếp tục gồng lãi trong bất cứ phiên giao dịch nào”. Có những trường hợp lãi tới 20% trong thời gian ngắn nhưng không chốt. Đến khi giá hàng hóa giảm lại thì lại thành lỗ, rất đáng tiếc.

Vì vậy, để tránh bẫy tâm lý thì tốt nhất bạn nên đặt cho mình một nguyên tắc riêng về lợi nhuận. Nguyên tắc bảo toàn lãi là một kinh nghiệm giao dịch thay đổi tư duy của rất nhiều nhà đầu tư.
Sự kiên nhẫn để chờ đợi thiết lập giao dịch. Sau đó giữ vị thế theo đúng xu hướng thị trường sẽ giúp cho bạn sớm có được lợi nhuận. Nếu là một thiết lập giao dịch tốt thường thể hiện lợi nhuận ngay. Và hãy luôn nắm rõ giới hạn rủi ro của bản thân mình.

Để đi lâu dài trên con đường đầu tư này. Nhà đầu tư cần phải tích lũy các kinh nghiệm giao dịch hàng hóa phái sinh an toàn và hiệu quả.

  • Cắt lỗ đúng lúc

Người thua lỗ không phải vì vốn nhỏ mà là vì tư duy đầu tư của mỗi cá nhân. Việc cắt lỗ đúng lúc sẽ giữ lại cho bạn số vốn cho cơ hội khác.

Có một nguyên nhân khiến cho các nhà đầu tư mới tham gia thị trường bị thua lỗ đó là không đặt lệnh cắt lỗ. Dẫn đến tình trạng lệnh thua lỗ ngày càng nhiều. Và buộc phải cắt lỗ ở số tiền lớn hoặc cháy tài khoản. Lệnh cắt lỗ ( Stop loss ) sẽ giúp nhà đầu tư không gặp rủi ro trước cú đảo ngược giá khó lường.

Lời khuyên với những nhà đầu tư mới: số vốn còn ít thì nên giao dịch các khung thời gian ngắn hạn và trong ngày. Một nhà đầu tư thành công phải biết kiểm soát các khoản lỗ và cắt lỗ đúng lúc.

Trên đây là kinh nghiệm giao dịch hàng hóa phái sinh đã tổng hợp lại , mong rằng sẽ hữu ích với bạn trong tương lai.

———————————————————————————————————————————————
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI – Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Số điện thoại : 0987 863 138
Tham gia Diễn Đàn Hàng Hóa Tại đây