CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH
HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI

Phân tích kỹ thuật đầu tư đường tháng 3 (23/12)

Đường xu hướng chính vẫn là tăng sự thiếu cung của đường cũng đã xuất hiện khiến đường tăng giá

Đường được sản xuất chủ đạo tại brazil và nó cũng như cà phê liên quan trực tiếp đến sức khỏe đồng brazil, dưới sự ổn định hiện tại của đồng brazil cũng phần nào giúp đường tăng vững chắc hơn.

Sau khi chạm vùng cản mạnh 13.69 đường đã giảm điều chỉnh và hiện tại đang tiếp tục tăng lại vùng giá này để cố gắng vươn xa hơn và tăng tiếp

Tuy nhiên thì đang có hiện tượng phân kỳ diễn ra khá mạnh ở chart ngày khả năng song điều chỉnh sẽ vẫn còn tiếp tục NĐT không nên mua đuổi lúc này để tránh bị dính song trả phân kỳ .

Nhưng điều đó không có nghĩa là có thể sell Đường được vì rất rủi ro và dễ bị quét stoploss

Khả năng trong đường sẽ sideway trong vùng giá 13.13-13.69 để tích lũy và tăng tiếp NĐT đợi cơ hội đẹp khi có nến tăng xác nhận ở vùng 13.13 thì có thể tham gia Buy và đặt stoploss dưới cây nến đó.

Chúc nhà đầu tư thành công
Quốc Phạm