CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH
HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI

Phân tích giá thị trường của dầu đậu tương tháng 3 (20/12)

Dầu đậu tương nhìn chung xu hướng chính vẫn là tăng và vẫn chưa  điều chỉnh giảm 

Nhà đầu tư không nên bán xuống để tránh rơi vào tình thế “chặn đầu xe lửa” vùng giá quanh fibo

33.76 là vùng cản và vẫn đang được giữ giá ở vùng này

Khả năng sắp tới sẽ về vùng 35.20

Tuy nhiên nếu vào mua vùng giá hiện tại thì rủi ro vì rất có thể sẽ có 1 đợt điều chỉnh giảm, vì vậy nhà đầu tư không nên nóng vội, điều chỉnh không phải là để sell xuống mà là đợi điều chỉnh giảm xong, có nến tăng lại xác nhận xu hướng tăng rồi vào mua lại.

Như vậy rủi ro sẽ giảm đi rất nhiều.

Chúc nhà đầu tư thành công!
Quốc Phạm