CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH
HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NGÔ 05/04

Tin tức thị trường:

Safras và Mercado ước tính vụ ngô thứ 2 của Brazil là 92,2 triệu tấn, so với ước tính trước đó là 87,7 triệu tấn. Điều đó đặt tổng sản lượng ngô ở mức 130,3 từ 125,3 MMT. StoneX ước tính sản lượng vụ thứ 2 là 100,54 triệu tấn và tổng sản lượng là 131,3 triệu tấn.

Dữ liệu xuất khẩu của Brazil cho thấy 1,335 triệu tấn ngô đã được vận chuyển trong tháng 3. Con số này tăng so với chỉ 14.000 tấn vào năm ngoái sau đợt hạn hán đầu tiên.

Báo cáo Grain Crushing hàng tháng cho thấy 399,844 mbu ngô đã được sử dụng để sản xuất ethanol vào tháng Hai. Con số đó đã giảm 9,3% so với tháng 1 và thấp hơn 1,5% so với ngày 22 tháng 2. Tổng mức sử dụng trong mùa đạt 2.549 bbu, chậm hơn 5,2% so với tốc độ của năm ngoái và 48,5% so với dự báo cả năm.

Phân tích kỹ thuật:

Giá ngô tuy có sự giảm nhẹ vào hôm thứ 3 nhưng nhìn về tổng quan thì xu hướng tăng vẫn còn rõ ràng và chưa có sự bức ra khỏi đường trendline.

Giá ngô hiện vẫn đang nằm trên cách đường hỗ trợ mạnh như MA89, MA200.

Đối với chỉ báo RSI thì hiện giá ngô đã chạm đường vùng mức 50.00% và đang có xu hướng tăng lên lại.

Khuyến nghị:

Mua lên đối với mặc hàng ngô tháng 05 (Mã sản phẩm: ZCEK23)

Entry: 651 – 652

STP: 645

TP: 661 – 665