CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH
HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG ĐẬU TƯƠNG 31/03

Tin tức thị trường:

Thị trường ngũ cốc đã tìm cách phục hồi từ mức thấp trong ba tuần qua khi những người tham gia thị trường tìm kiếm vị thế trước báo cáo của USDA vào ngày hôm nay, cũng là báo cáo đánh dấu cuối tháng và cuối quý.

Ước tính trung bình của các nhà phân tích cho mẫu ngô là 90,88 triệu giạ, nhưng phạm vi ước tính là 5,6 triệu mẫu Anh, điều này khiến thị trường có nhiều khả năng gây bất ngờ. Ước tính trung bình của các nhà phân tích cho mẫu đậu tương là 88,24 triệu mẫu, nhưng phạm vi ước tính hẹp hơn so với ngô, chỉ ở mức 2,27 triệu mẫu.

Báo cáo doanh số xuất khẩu hàng tuần sáng nay cho thấy Doanh số bán ngô ròng ở mức 1.036.400 tấn (40.801.254 giạ) cho niên vụ 2022/2023, giảm 67% so với tuần trước và 34% so với mức trung bình 4 tuần trước đó. Đậu tương đạt 348.200 tấn (12.794.156 giạ) cho niên vụ 2022/2023, tăng đáng kể so với tuần trước và tăng 36% so với mức trung bình 4 tuần trước đó.

Phân tích kỹ thuật:

Trên biểu đồ 4H, giá đậu tương tháng 5 hiện đã phá qua đường trendline tăng của 7 ngày qua và hiện đã xuống dưới đường MA89.

Cùng một số tín hiệu khác về sự giảm sức mạnh của bên mua.

Khuyến nghị:

Bán lại đối với mặt hàng đậu tương tháng 5 (Mã sản phẩm: ZSEK23)

Entry: 1,472 – 1,473

STP: 1,479

TP1: 1,462

TP2: 1,457