CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH
HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI

Nhận Định Mặt Hàng Đậu Tương 08/03/2023

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG ĐẬU TƯƠNG 08/03
Thông tin thị trường:
Báo cáo mới nhất cho thấy dự báo sản lượng đậu tương ở Brazil tăng lên, trong khi ước tính sản lượng ngô không thay đổi. Sản lượng đậu tương của Brazil được dự báo là 151,2 triệu tấn với năng suất 3.483,7 kg/ha, so với mức 149,5 triệu tấn của tháng trước. Sản lượng ngô của Brazil được dự báo là 129 MMT với năng suất 5683 kg/Hectar.
Theo AgRural, nông dân Brazil đã thu hoạch 43% diện tích đậu tương gieo trồng cho niên vụ 2022/23. Mưa dai dẳng tiếp tục làm chậm tiến độ thu hoạch đậu tương ở Mato Grosso do Sul và Paraná, khiến tốc độ thu hoạch chung bị chậm lại.
Báo cáo sản xuất cây trồng Nam Mỹ của Barchart cho Argentina cho thấy dự báo mùa vụ đối với ngô và đậu tương không thay đổi. Sản lượng đậu tương của Barchart cho Argentina được dự báo là 42,4 MMT với năng suất 2.485,4 Kg/Hecta. Sản lượng ngô của Barchart cho Argentina được dự báo là 46,7 MMT với năng suất 6.783,4 kg/Hecta.
Phân tích kỹ thuật:
Trên biểu đồ 4H, giá đậu tương đang chuẩn bị phá vùng 50% của Fibonacci, cùng với việc phá qua đường trendline đầu ngày cũng làm rõ hơn xu hướng giảm giá trong ngày hôm nay.
Dưới đây là biểu đồ 4H – Ngày 08/03 của mặt hàng Đậu tương tháng 05 (Mã giao dịch: ZSEK23).
Ngoài ra, nếu anh chị nào muốn giao dịch hợp đồng nhỏ thì có thể giao dịch với mã mini (XBK23).
Khuyến nghị:
Entry: 1,514
STP: 1,524
TP1: 1,505
TP2: 1,500
Tham gia Diễn đàn giao dịch hàng hóa Tại đây