CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH
HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI

Múi giờ các phiên giao dịch hàng hóa

Múi Giờ giao dịch của thị trường Hàng Hóa trong một ngày trên Thế Giới cho Nhà Đầu Tư tham khảo:

Dựa vào Múi giờ này các Nhà Đầu Tư có thể canh giá giao dịch để đạt được lợi nhuận tối đa vì vào thời điểm các giờ giao thoa thị trường sẽ có biến động mạnh.

Bảng Múi Giờ giao dịch của thị trường Hàng Hóa

Chúc các Nhà Đầu Tư đầu tư thành công!