Một số vấn đề về giao dịch hàng hóa phái sinh mà bạn nên tham khảo ( 03/04/2023)

 
Phương tiện quản lý rủi ro phái sinh hàng hoá:
Việc giao dịch hàng hóa phái sinh sẽ giúp các đối tượng là những nhà đầu tư phòng hộ rủi ro khi có nhu cầu giao dịch thực sự tài sản cơ sở và phòng hộ rủi ro liên quan đến việc biến động giá của tài sản.
Ví dụ cụ thể như: Nếu nông dân nghĩ rằng chi phí của lúa mì sẽ giảm do thời điểm thu hoạch sẽ thu hoạch, người nông dân đó sẽ bán một hợp đồng tương lai trong lúa mì. Điều này cũng có nghĩa là người ta có thể lựa chọn, một giao dịch bằng cách bán một hợp đồng kỳ hạn trước và sau đó, để lại bằng cách mua nó. Nông dân cũng sẽ cần phải phòng ngừa rủi ro giảm giá cây trồng trong khi các hãng hàng không cần phải phòng ngừa nguy cơ tăng chi phí nhiên liệu. Mặt khác, các nhà máy xay xát cần phải phòng ngừa giá cây trồng tăng vì đây là những mặt hàng đầu vào chính của họ.
 
Tăng tính hiệu quả thị trường phái sinh hàng hoá:
Khác với chứng khoán, khi các đối tượng là những nhà đầu tư muốn tham gia vào thị trường phái sinh hàng hóa thì chỉ cần ký quỹ với sở giao dịch một khoản tiền nhỏ trong giá trị danh nghĩa của hợp đồng tương lai (HĐTL) để từ đó sẽ có thể giao dịch được hợp đồng tương lai, như vậy số lượng người có thể tham ra giao dịch nhiều hơn, tính thanh khoản thị trường lớn hơn và mức giá của sản phẩm đó được thiết lập cũng sẽ có độ chính xác hơn.
 
Lợi ích của giao dịch hàng hóa phái sinh:
– Giao dịch hàng hóa phái sinh có vai trò giúp tạo cơ chế xác lập giá:
Xác lập giá được biết đênlà hành động xác định giá chung cho một tài sản. Nó xảy ra mỗi khi người bán và người mua tương tác trong một trao đổi có quy định.
Ví dụ cụ thể như: một nhà giao dịch tại Châu Âu giao dịch hợp đồng tương lai của Ngô và một thương nhân ÚC giao dịch cùng 1 hợp đồng sẽ thấy giá dầu giống nhau và yêu cầu báo giá trên sàn giao dịch của họ cùng một lúc, có nghĩa là giao dịch này là minh bạch.
 
Giao dịch hàng hóa phái sinh có vai trò là phương tiện quản lý rủi ro phái sinh hàng hóa:
Việc giao dịch hàng hóa phái sinh sẽ giúp nhà đầu tư phòng hộ rủi ro khi có nhu cầu giao dịch thực sự tài sản cơ sở và phòng hộ rủi ro liên quan đến biến động giá của tài sản.
Ví dụ: Nếu nông dân nghĩ rằng chi phí của lúa mì sẽ giảm do thời điểm thu hoạch sẽ thu hoạch, ông sẽ bán một hợp đồng tương lai lúa mì. ĐIều này có nghĩa là người ta có thể lựa chọn, một giao dịch bằng cách bán hợp đồng kỳ hạn trước và sau đó, để lại bằng cách mua nó. Nông dân cần phải phòng ngừa rủi ro giảm giá cây trồng trong khi các hãng hàng không cần phải phòng ngừa nguy cơ tăng chi phí nguyên liệu. Mặc khác, các nhà máy xay lúa cần phải phòng ngừa giá cây trồng tăng vì đây là những mặt hàng đầu vào chính của họ.
 
Giao dịch hàng hóa phái sinh có vai trò giúp tăng tính hiệu quả của thị trường hàng hóa phái sinh:
Khác với chứng khoán, khi các đối tượng là những nhà đầu tư muốn tham gia vào thị trường hàng hóa phái sinh thì chỉ cần ký quỹ với sở giao dịch một khoản tiền nhỏ trong giá trị danh nghĩa của hợp đồng tương lai (HĐTL) để có thể giao dịch được HĐTL, như vậy số lượng người có thể tham gia giao dịch nhiều hơn, tính thanh khoản thị trường lớn hơn và mức giá của sản phẩm đó được thiết lập cũng chính xác hơn.
Tham gia Diễn Đàn Hàng Hóa Tại đây