Ký Quỹ Trong Giao Dịch Hàng Hóa Phái Sinh là gì ?

Để tham gia giao dịch hàng hóa tại Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam, sau khi mở tài khoản điều kiện bắt buộc để nhà đầu tư có thể tham gia giao dịch đó chính là nộp tiền ký quỹ. Vậy ký quỹ trong giao dịch hàng hóa phái sinh là gì? Quy định ký quỹ như thế nào? Tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về kỹ quỹ cũng như cách thức quản lý tài khoản ký quỹ.

Bạn hiểu như thế nào về ký quỹ?

Ký quỹ là gì?

Ký quỹ là số tiền mà nhà đầu tư phải nộp để duy trì tài khoản của mình và thực hiện nghĩa vụ thanh toán từ giao dịch hàng hóa phái sinh. Tuy nhiên, đây không phải là phần tiền thanh toán trả trước của toàn bộ hợp đồng, mà là khoản tiền đảm bảo nhà đầu tư sẽ thực hiện nghĩa vụ tại thời điểm đáo hạn. Ngoài ra ký quỹ còn nhằm mục đich:

  • Đảm bảo việc thanh toán mang tính bắt buộc. Mặc khác, ký quỹ không phải là khoản tiền vay nên không phải chịu lãi suất. Đây cũng là lý do cho việc nhà đầu tư chỉ phải trả duy nhất phí giao dịch (khoảng 300.000 – 350.000 VNĐ, tùy vào từng sản phẩm) mà không phải chịu bất cứ một khoản phí nào khác như lãi suất qua đêm. Bên cạnh đó, điều này đặc biệt có lợi cho các nhà đầu tư dài hạn, thường nắm giữ vị thế mở trong một thời gian dài.
  • Thanh toán và bù trừ theo giá thực tế (hạch toán lãi/ lỗ hằng ngày), sẽ thông báo vào tài khoản ký quỹ của nhà đầu tư và gọi ký quỹ bổ sung sau.

Phân loại ký quỹ

  • Ký quỹ ban đầu (Initial Margin – IM): Là khoản tiền nhỏ nhất, nhà đầu tư phải đặt vào tài khoản để có thể nắm giữ một khối lượng hợp đồng. Đây được xem là điều kiện cần để nhà đầu tư được phép mở tài khoản giao dịch phái sinh hàng hóa.
  • Ký quỹ duy trì (Maintenance Margin – MM): Ký quỹ nhằm mục đích, duy trì vị thế và không bị đóng lệnh bắt buộc. Khi số dư ký quỹ giảm xuống dưới mức ký quỹ duy trì, khách hàng sẽ nhận được thông báo nộp bổ sung ký quỹ.
  • Ký quỹ biến đổi (Variation Margin – VM): Là khoản tiền nhà đầu tư cần nộp thêm khi ký quỹ dưới mức yêu cầu.
  • Ký quỹ giao nhận hàng hóa (Delivery Margin – DM): Ký quỹ sẽ được áp dụng sau ngày thông báo đầu tiên khi có ý định tham gia giao nhận hàng hóa.

Bên cạnh đó, dưới góc độ là nhà đầu tư tham gia thị trường với mục đích đầu cơ hay kinh doanh chênh lệch giá, bạn có thể không cần chú ý đến ký quỹ giao nhận hàng hoá. Bởi vì hiện tại Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam chưa thông qua việc giao nhận hàng hóa thực. Mặc khác, khi có thay đổi về mức kỹ quỹ ban đầu sẽ có hiển thị trên phần mềm giao dịch Vision Commodities của nhà đầu tư cũng như được thông báo trên website và facebook.

Quyền lợi và cách quản lí đối với tài khoản ký quỹ

Nhà đầu tư được quyền rút tiền kỹ quỹ từ tài khoản giao dịch của mình thông qua yêu cầu với thành viên kinh doanh. Tuy nhiên, để đảm bảo giao dịch nhà đầu tư cần đảm bảo tỷ lệ kỹ quỹ của tài khoản, nghĩa là số tiền sau khi rút không được thấp hơn số tiền ký quỹ ban đầu. Ngoài ra, tài khoản đề nghị rút không ở trạng thái bị đình chỉ giao dịch do vi phạm các ngưỡng  giới hạn vị thế hoặc mất khả năng thanh toán.