CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH
HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI

Hướng dẫn mở tài khoản giao dịch hàng hóa và pháp lý.

GIACATLOI.COM được bảo lãnh bởi sở giao dịch hàng hóa Việt Nam nên việc mở tài khoản giao dịch phai đáp ứng các yêu cầu về pháp luật. Thị trường đầu tư minh bạch và công khai để các nhà đầu tư có thể yên tâm tham gia đầu tư .

Việc giao dịch được tiến hành trên phần mềm giao dịch hàng hóa do sở cấp phép và phát hành với giao diện đơn giản , dễ sử dụng.

giao diện đăng nhập phần mềm giao dịch hàng hóa

Phần mềm giao dịch sẽ được Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam cung cấp để khách hàng tự cài đặt, nếu khách hàng gặp khó khăn, nhân viên sẽ giúp khách hàng cài đặt phần mềm trên máy tính, nếu ở xa sẽ thông qua phần mềm teamview.

Các bước để mở tài khoản giao dịch như sau :

Để mở tài khoản giao dich khách hàng cần chuẩn bị :Chứng minh thư đối với khách hàng cá nhân và đăng ký kinh doanh đối với khách hàng tổ chức, số điện thoại để nhận lệnh, Email để nhận thông tin tài khoản từ sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) .

Bước 1 :

Khách hàng cần điền đầy đủ nội dung vào form đăng ký mở tài khoản giao dịch : tại đây

[contact-form-7 id=”336″ title=”Form liên hệ 1″]

Bước 2 : chúng tôi sẽ gửi hợp đồng có đóng dấu và các thỏa thuận giao dịch gửi cho bạn. bạn in ra ký hợp đồng đính kèm CMND Hoặc GPKD công chứng và gửi lại chúng tôi 01 bản.

Để tìm hiểu hơn về hợp đồng mở tài khoản bạn có thể xem : Hơp đồng mở tài khoản giao dịch hàng hóa

Sau khi khách hàng cung cấp đầy đủ, khách hàng sẽ nhận được mã khách hàng. Tài khoản giao dịch ( tên đăng nhập) gửi về số điện thoại, mail của khách hàng cung cấp. Sau khi nhận được tài khoản giao dịch, khách hàng có thể nộp tiền và bắt đầu giao dịch.

Tính pháp lý của giaodichphaisinh

Pháp lý công ty
Pháp lý sở giao dịch hàng hóa