CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH
HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI

ĐÁO HẠN HỢP ĐỒNG LÀ GÌ ? GIAO DỊCH HÀNG HÓA

Các khái niệm liên quan đến kỳ hạn

  • Ngày giao dịch cuối cùng (Liquidation trade day – LTD): ngày kết thúc giao dịch đối với Sở giao dịch liên thông.
  • Ngày thông báo đầu tiên (First noticed day – FND): ngày nhận thông báo về ngày giao dịch cuối cùng từ Sở giao dịch liên thông.

Xem lịch ngày giao dịch cuối cùng và ngày thông báo đầu tiên của Sở liên thông tại website của Gia Cát Lợi theo link sau:

⇒ Lưu ý: Đối với MXV, vì chúng ta không giao nhận hàng vật chất nên phải kết thúc giao dịch trước ngày thông báo đầu tiên của Sở liên thông, thường là 2 ngày.

Thời gian chính xác của ngày giao dịch cuối cùng đối với MXV sẽ được Sở và Gia Cát Lợi thông báo trước cho quý khách hàng.

Nếu qua ngày giao dịch cuối cùng của MXV mà tài khoản giao dịch vẫn còn vị thế mở thì vị thế đó sẽ được hệ thống tự động đóng ở mức giá tại thời điểm hết hạn giao dịch.

Ví dụ: Đối với hợp đồng dầu đậu tương CBOT 10/2020 thì

  • Ngày giao dịch cuối cùng là 14/10/2020
  • Ngày thông báo đầu tiên là 30/09/2020
  • Ngày giao dịch cuối cùng đối với MXV là 28/09/2020 (sẽ có thông báo thời điểm chính xác trước đó)

LƯU Ý ĐỐI VỚI VIỆC GIAO DỊCH

Thời điểm gần ngày đáo hạn hợp đồng là thời điểm nhạy cảm và thị trường thường chuyển động mạnh theo một số quy luật. Đội ngũ phân tích Gia Cát Lợi đã tham gia thị trường lâu năm và dần nắm được cốt lõi của sự chuyển động này. Do đó, đây cũng là thời điểm có thể áp dụng một số chiến lược giao dịch hiệu quả của chúng tôi.

Hợp đồng kỳ hạn càng gần thì độ thanh khoản càng lớn. Nên các nhà đầu tư chiến lược ngắn hạn (nắm giữ vị thế trong ngày hoặc vài ngày) thường chọn kỳ hạn gần nhất để giao dịch. Và việc phải đổi kỳ hạn khi gần đến ngày cuối cùng cũng không phải vấn đề đáng lưu tâm.

Nhưng với các nhà đầu tư giao dịch theo chiến lược trung hạn hay dài hạn (nắm giữ vị thế vài tuần hay vài tháng) thì đặc biệt phải lưu ý đến việc chọn kỳ hạn hợp đồng. Mục đích tránh đẩy mình vào tình huống: lệnh thì vẫn muốn nắm giữ lâu dài nhưng đến ngày đáo hạn, buộc phải tất toán ngoài ý muốn.