CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH
HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI

CÁCH SỬ DỤNG PHÂN TÍCH CƠ BẢN TRONG GIAO DỊCH HÀNG HÓA PHÁI SINH

Phân tích cơ bản là gì?

Phân tích cơ bản là phương pháp dựa trên lý thuyết giá trị thị trường (các báo cáo định kỳ của chính phủ và các sự kiện xoay quanh hàng) kết hợp với phân tích chuyên môn (vi vĩ mô, phân tích ngành) để đưa ra dự đóan xu hướng thị trường tương lai tăng. Ví dụ: Về đậu tương ngoài vấn đề về sản lượng, vụ mùa ( báo cáo định kỳ) thì yếu tố thời tiết dịch bệnh ( các sự kiện xoay quanh) ảnh hưởng rất lớn đến yếu tô cung – cầu đậu tương. Vì vậy sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giá tăng hoặc giảm của đậu tương trên sàn giao dịch.

Cách hoạt động của phân tích cơ bản

Hàng hóa thường sẽ hoạt động theo chu kỳ, tuy nhiên cũng bị ảnh hưởng nhiều bởi giá mua – bán hàng hóa thực. Vì vậy việc tìm được xu hướng biến động của hàng hóa dựa trên phân tích cơ bản cũng là điều không dễ dàng nhất là những nhà đầu tư vừa bước vào lĩnh vực này.

Phân tích cơ bản thường lấy dữ liệu phân tích dựa vào các báo cáo phân tích ngành hàng hóa, các tin tức sự kiện xoay quanh ngành hàng và các dự báo về sản lượng, mùa vụ hoặc các yếu tố tác động đến mùa vụ (thời tiết, dịch bệnh,…). Sau đó dựa trên các phương pháp phân tích vi mô, vĩ mô, phân tích hàng hóa để đưa ra dự đoán xu hướng.

Các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến giá các loại hàng hóa

Mỗi loại hàng hóa đều có những yếu tố ảnh hưởng thúc đẩy giá trị. Tuy nhiên, có một số yếu tố phổ biến nhất định đóng vai trò quyết định giá cho hầu hết các loại hàng hóa:

Nhu cầu thị trường

Nguồn cung

Đồng Đô la

Sự thay thế

Thời tiết