Công Ty Đầu Tư Hàng Hóa Phái Sinh Gia Cát Lợi

Trang chủ Tin Công TyCác sản phẩm giao dịch tại sở giao dịch hàng hoá Việt Nam

Các sản phẩm giao dịch tại sở giao dịch hàng hoá Việt Nam

Hiên tại sở giao dịch Việt Nam đang giao dịch 4 nhóm hàng hoá liên thông với các sàn giao dịch Quốc tế:

Nhóm Nông Sản:

NHÓM NGUYÊN LIÊU CÔNG NGHIỆP

KIM LOẠI

NĂNG LƯỢNG

Xem Thêm  Thông Báo Thay Đổi Mức Ký Quỹ Một Số Sản Phẩm Hàng Hóa