CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH
HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI

Biểu đồ Accumulative Swing Index

Được phát triển bởi Welles Wilder trong cuốn sách phân tích kỹ thuật nổi tiếng của ông về các Accumulative Swing Index, Chỉ số dao động tích lũy (ASI) chủ yếu được sử dụng như một công cụ phân kỳ và xác nhận , nhưng cũng có thể được sử dụng để mua và bán tín hiệu. Nó được thiết kế để được sử dụng cho giao dịch tương lai, nhưng cũng có thể được sử dụng cho giao dịch chứng khoán và giao dịch tiền tệ. Về cơ bản, Chỉ số xoay tích lũy là tổng số chỉ số xoay vòng Biểu đồ dưới đây của hợp đồng tương lai vàng cho thấy Chỉ số dao động tích lũy:

Chỉ số dao động tích lũy như một công cụ xác nhận

 Trong biểu đồ hiển thị bên dưới, Chỉ số Accumulated Swing index đã xác nhận xu hướng giảm của Vàng.

Sau đó, khi Vàng phá vỡ đường xu hướng giảm, chỉ số Accumulated Swing index  cũng xác nhận phá vỡ đường xu hướng. Tương tự, động thái tăng giá trong hợp đồng tương lai Vàng đã được xác nhận bởi Chỉ số dao động tích lũy và việc phá vỡ đường xu hướng tăng cũng được xác nhận.
Tín hiệu mua tiềm năng -Nhờ chỉ số  Accumulated Swing index  Nhà giao dịch có thể xem xét tín hiệu mua khi Chỉ số dao động tích lũy vượt qua đường xu hướng giảm hoặc, trong giai đoạn hợp nhất giá, trên ngưỡng kháng cự.