Biểu đồ: Accumulation Distribution

Phân phối tích lũy: sử dụng khối lượng để xác nhận xu hướng giá hoặc cảnh báo các biến động yếu, có thể dẫn đến đảo ngược giá.

Tích lũy : Khối lượng được coi là tích lũy khi đóng cửa của ngày hôm nay cao hơn giá đóng cửa của ngày hôm trước. Do đó, thuật ngữ này gọi là “ngày tích lũy”

Phân phối : Khối lượng được phân phối khi đóng cửa của ngày hôm nay thấp hơn giá đóng cửa của ngày hôm trước. Nhiều trader sử dụng thuật ngữ “ngày phân phối”

Do đó, khi một ngày là một ngày tích lũy, khối lượng của ngày được thêm vào Đường phân phối tích lũy của ngày hôm trước. Tương tự, khi một ngày là một ngày phân phối, khối lượng của ngày được trừ vào Đường phân phối tích lũy của ngày hôm trước. Công dụng chính của Đường phân phối tích lũy là phát hiện sự khác biệt giữa chuyển động giá và chuyển động khối lượng . Một ví dụ về Đường phân phối tích lũy được hiển thị bên dưới trong biểu đồ của quỹ giao dịch trao đổi Nasdaq 100 QQQQ:

High#1 đến High # 2

Nasdaq 100 đã tạo ra một mức High tương đương ở mức High # 2; tuy nhiên, Đường phân phối tích lũy không thể tạo ra mức cao tương đương, trên thực tế, nó đã tạo mức cao thấp hơn. Trung bình, khối lượng ít hơn được giao dịch khi di chuyển cao hơn ở High # 2 so với lần đầu tiên di chuyển cao hơn ở High # 1; do đó, điều này có thể được giải thích vì có ít sức mạnh và niềm tin đằng sau việc tăng giá ở Nasdaq, bước thứ hai cao hơn. Sự thất bại này của Đường phân phối tích lũy báo hiệu sự phân kỳ giảm giá mạnh.

High # 3 đến High # 4

Một lần nữa, dòng Phân phối Tích lũy đã tạo mức cao thấp hơn, mặc dù Nasdaq 100 lần này đã tạo mức cao hơn. Sự phân kỳ giảm giá này cảnh báo rằng động thái thứ hai để làm cho mức giá cao hơn thiếu thuyết phục.

Low # 1 đến Low # 2

Sự phân kỳ giảm giá từ Low # 1 đến Low # 2 đã xác nhận phân kỳ giảm giá sau đó của High # 3 đến Hing # 4. Trung bình, khối lượng nhiều hơn đã xảy ra vào những ngày giảm so với ngày lên, ngay cả khi Nasdaq 100 đang giảm và mức giảm sâu hơn, thường được coi là một dấu hiệu của sức mạnh.

Tóm lại, Đường phân phối tích lũy là một công cụ rất hiệu quả để xác nhận hành động giá và hiển thị các cảnh báo về khả năng đảo ngược giá . Điều quan trọng là kết hợp khối lượng vào phân tích giá và Đường phân phối tích lũy là một trong nhiều chỉ số để thực hiện điều này. Các chỉ số khác bao gồm phân tích giá và khối lượng và có thể được coi là chính xác hơn Đường phân phối tích lũy bao gồm Bộ dao động Chaikin, Chỉ số dòng tiền và chỉ báo Xu hướng khối lượng giá