CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH
HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI

BÁO CÁO WASDE THÁNG 03/2023

Theo báo cáo Cung – cầu nông sản thế giới (WASDE) cho thấy các con số ước tính về tình hình nguồn cung và nhu cầu sử dụng nông sản ở Mỹ trong vụ tháng 03/2023.
Trên đây là bảng báo cáo WASDE về các mặt hàng nông sản gồm: Ngô, Đậu Tương, Lúa mì.
Chúc quý nhà đầu tư có một ngày giao dịch thành công.

Tham gia Diễn đàn giao dịch hàng hóa Tại đây