CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH
HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI

[30/05/2023] NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG ĐẬU TƯƠNG

Tin tức thị trường:

  • Sản lượng toàn cầu được dự báo sẽ đạt mức kỷ lục 410,6 triệu tấn, tăng 40,2 triệu tấn từ năm 2022~23 do diện tích gieo trồng tăng và năng suất theo xu hướng.
  • Các nhà phòng ngừa rủi ro đậu tương thương mại đang bổ sung các phòng ngừa rủi ro mua để giảm các hợp đồng bán ròng của họ xuống còn 79,3 nghìn hợp đồng.
  • Các quỹ ròng ròng đã bổ sung các vị thế dầu đậu nành trong suốt tuần, đối với hợp đồng ròng 500 mạnh hơn khi bán ròng 36.877 hợp đồng.
  • Các nguồn thương mại cho thấy 21 nghìn hợp đồng tương lai đậu tương tiền mới được thêm vào cho đậu tương từ tuần này đến thứ Năm.

Phân tích kỹ thuật:

  • Giá đậu tương hiện vẫn đang trong xu hướng giảm dài hạn và tiếp tục giảm khi gần chạm đường trendline.
  • Về các chỉ báo phân tích kỹ thuật cũng chỉ rõ rằng xu hướng tăng vừa qua đang yếu dần MACD hiện đang cho ta thấy gần giảm lại vùng 0 của chỉ báo
  • Đối với chỉ báo B.Bands hiện giá cũng đã xuyên qua mức trung bình của chỉ báo và hướng giá tiếp tục giảm

Khuyến nghị:

Bán xuống đối với mặt hàng đậu tương tháng 7 (ZSEN23)

Entry: 1,324

STP: 1,329

TP: 1,312