CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH
HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI

[27/06/2023] – NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NGÔ

Tin tức thị trường:

  • Dữ liệu Tiến độ vụ mùa từ NASS cho thấy vụ mùa quốc gia đang chững lại 4%, trong đó ngô TX tăng 67%. Tốc độ trung bình sẽ là 4% trên toàn quốc. Các điều kiện trồng ngô được chuyển đổi thành 339 trên thang đo Brugler500.
  • Con số này đã giảm so với 831 nghìn tấn vào tuần trước và thấp hơn 1,247 triệu tấn được vận chuyển trong cùng tuần năm ngoái. USDA đã đánh dấu tổng lô hàng của mùa là 32,48 MMT.
  • Bộ Nông nghiệp Ukraine đã báo cáo 48,4 triệu tấn ngũ cốc được vận chuyển trong niên vụ tính đến ngày 26/6.

Phân tích kỹ thuật:

  • Giá mặt hàng ngô đang có xu hướng giảm mạnh lại sau khi kết thúc một xu hướng tăng mạnh mẽ vừa qua.
  • Về các tín hiệu cũng cho thấy giá mặt hàng này cũng đang phá vỡ qua hầu hết các đường hỗ trợ MA ngắn hạn.
  • Cùng với chỉ báo MACD cũng thể hiện lực của xu hướng giảm đã quay trở lại.

Khuyến nghị:

Bán xuống đối với mặt hàng ngô tháng 9 (Mã sản phẩm: ZEU23).

Entry: 575

STP: 580

TP: 565