CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH
HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI

[26/05/2023] NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NGÔ

Tin tức thị trường:

  • USDA đã báo cáo thêm 75.000 tấn bị hủy ròng đối với doanh số xuất khẩu ngô vụ cũ. Tuần kết thúc vào ngày 18/5 đã chứng kiến ​​việc bán 216 nghìn tấn cho Mexico được bù đắp hoàn toàn bằng 316 nghìn tấn do Trung Quốc hủy giao dịch
  • Doanh số vụ mùa mới là 52 nghìn tấn trong tuần với tổng doanh số bán kỳ hạn là 2,753 triệu tấn.
  • ANEC của Brazil ước tính xuất khẩu ngô trong tháng 5 sẽ đạt tổng cộng 387 nghìn tấn, giảm so với 571 nghìn tấn trong dự báo trước đó của họ.

Phân tích kỹ thuật:

  • Xu hướng giảm dài hạn của giá mặt hàng ngô chính thức bị phá vỡ sau chuỗi đà tăng giá lại. Từ đó cho thấy 1 xu hướng tăng mới đã được thiết lập trong ngắn hạn.
  • Giá ngô hiện cũng đã phá vỡ hầu hết các đường kháng cự động MA để tạo mức hỗ trợ vững chắc mới.
  • Về chỉ báo MACD cho thấy xu hướng tăng tuy có sự giảm đi nhưng so về lực của xu hướng tăng vẫn còn khá lớn và nằm trên mức 0 của MACD.

Khuyến nghị:

Mua lên đối với mặt hàng ngô tháng 7 (ZCEN23)

  • Entry: 585
  • STP: 578
  • TP: 600