CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH
HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI

[23/08/2023] NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NGÔ

Tin tức thị trường:

  • USDA đã công bố một số doanh số bán hàng kỳ hạn tới Mexico sáng nay, trong đó các nhà xuất khẩu tư nhân đã bán được 224 nghìn tấn – một nửa giao hàng 24/25 và nửa còn lại giao hàng 25/26.
  • Ngày đầu tiên của Chuyến tham quan trồng trọt ProFarmer cho thấy năng suất ngô ở Ohio đạt mức 183,9 bpa, cao hơn 4,7% so với mức trung bình 3 năm. Đối với Nam Dakota, các trinh sát có mức trung bình là 157,4 bpa. Cao hơn 5,2% so với mức trung bình 3 năm cho chuyến tham quan.
  • Báo cáo Tiến độ trồng trọt hàng tuần của NASS cho thấy 78% sản lượng ngô ở giai đoạn bột, 35% ngô ở giai đoạn lõm và 4% trưởng thành. Xếp hạng điều kiện hàng tuần đã thay đổi 1% mỗi điểm từ Khá và Tốt sang Kém và Rất kém. Trên lưới đã kéo điểm Brugler500 giảm 4 điểm xuống còn 349.

Phân tích kỹ thuật:

  • Nhìn chung sau giai đoạn giảm của mặt hàng ngô hiện giá ngô đang trong giai đoạn sideway trong vài ngày qua.
  • Về các chỉ báo cũng thể hiện giá của mặt hàng này đã cắt lên những đường kháng cự động MA tạo thành mức hỗ trợ mới. Bên cạnh đó cũng có các mức hỗ trợ khác đã được tạo trong ngày qua.

Khuyến nghị:

Mua lên đối với mặt hàng ngô tháng 12 (Mã sản phẩm: ZCEZ23)

  • Entry: 478
  • STP: 470
  • TP: 498