CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH
HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI

[21/04/2023] Thông Báo Chi Tiết Huỷ Lệnh Chờ Của Các Sản Phẩm Cao Su RSS3, Cao Su TSR20, Quặng Sắt Phiên

Kính gửi: Quý Khách hàng

Theo quyết định của Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), Gia Cát Lợi xin thông báo tới Quý Khách hàng chi tiết thời gian Huỷ lệnh chờ của các sản phẩm Cao su RSS3, Cao su TSR20, Quặng sắt phiên ngày 21/04/2023, cụ thể như sau:

Sản phẩm Thời gian Ngày
Cao su RSS3 (TRU)            12h30       21/04/2023
Quặng sắt (FEF)            15h30       21/04/2023
Cao su TSR20 (ZFT)            15h30       21/04/2023
  • Sau mốc thời gian trên, trường hợp Khách hàng không thực hiện việc huỷ lệnh chờ khớp, MXV sẽ thực hiện huỷ lệnh chờ khớp.
  • Các lệnh working được đặt sau mốc thời gian trên cũng sẽ bị huỷ.

Tham gia Diễn Đàn Hàng Hóa Tại đây.