CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH
HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI

[19/05/2023] NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG ĐẬU TƯƠNG

Tin tức thị trường:

  • Báo cáo Doanh số Xuất khẩu hàng tuần cho thấy 17.000 tấn đậu cũ đã được bán trong tuần kết thúc vào ngày 11/5. Đó là mức thấp nhất của ước tính và giảm 73% so với tuần trước.
  • Doanh số xuất khẩu bột đậu nành hàng tuần là 202 nghìn tấn cho giao hàng ngày 23/22 và 89 nghìn tấn giao hàng kỳ hạn. Đó là trong phạm vi ước tính.
  • Doanh số bán dầu đậu nành đạt 856 tấn. Điều đó khiến tổng số cam kết ở mức 118.617 tấn. USDA đã ghi nhận xuất khẩu BO vụ mùa cũ ở mức 200 nghìn tấn.

Phân tích kỹ thuật:

  • Nhìn chung xu hướng dài hạn của mặt hàng đậu tương là giảm nhưng trong ngắn hạn hiện đã có 1 số tín hiệu đảo chiều cho thấy trước khi giảm tiếp.
  • Về khối lượng giao dịch trong xu hướng giảm gần đây đã có sự giảm bớt đi cho ta thấy lực bán đang dần có khả năng yếu đi.
  • Đối với chỉ báo MACD cũng cho ta thấy xu hướng giảm tuy vẫn còn nhưng hiện đang yếu đi cho thấy phe mua đang dần quay trở lại.

Khuyến nghị:

Mua lên lại đối với mặt hàng đậu tương tháng 7 (Mã sản phẩm: ZSEN23)

  • Entry: 1,335
  • STP: 1,330
  • TP: 1,350 – 1,358