CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH
HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI

[19/04/2023] THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ GIAO DỊCH MỘT SỐ SẢN PHẨM NGÀY 21/04/2023

Kính gửi: Quý Khách hàng, Theo quyết định của Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), Công ty Gia Cát Lợi gửi đến Quý Khách hàng Thông báo số 413/TB/TGĐ-MXV về Lịch nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam vào ngày Thứ 6 (21/04/2023), Thứ 2 (24/04/2023)

Chi tiết vui lòng xem Lịch Nghỉ Giao Dịch Ngày 21/04/2023 tại tệp đính kèm: Thông báo số 413TB vv Nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại Sỏ Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ngày 21.04.2023

  

Tham gia Diễn Đàn Hàng Hóa Tại đây.