CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH
HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI

[18/09/2023] – NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NGÔ

Tin tức thị trường:

  • Hành động giá trong hợp đồng ngô tháng 12 tiếp tục tăng, nhưng chúng tôi đã phá vỡ ngưỡng hỗ trợ của đường xu hướng sau báo cáo hôm thứ Ba và một lần nữa vào phiên đóng cửa ngày thứ Sáu.
  • Sản lượng ngô đạt mức cao hơn kỳ vọng ở mức 15,1 tỷ giạ, cũng như năng suất trung bình toàn quốc – được chốt ở mức 173,8 BPA trong WASDE tháng 9. Tuy nhiên, cạm bẫy cơ bản lớn nhất đối với giá ngô vẫn là nhu cầu trì trệ.
  • Các quỹ được quản lý nắm giữ vị thế bán ròng 138.163 hợp đồng. Chia nhỏ ra, đó là 300.228 vị trí bán so với 162.065 vị trí mua ít ỏi.

Phân tích kỹ thuật:

  • Nhìn chung sau đợt giảm giá vừa qua hiện giá ngô đang có xu hướng sideway trong trung hạn ở dưới vùng đáy.
  • Trong ngắn hạn tuy xu hướng sideway vẫn đang thể hiện rõ nhất nhưng các đỉnh đang có xu hướng thấp dần đi.
  • Hiện giá vẫn đang nằm dưới hầu hết các đường kháng cự động MA nhưng bên dưới đó vẫn còn mức hỗ trợ mạnh trong thời gian vừa qua.

Khuyến nghị:

Mua lên đối với mặt hàng ngô tháng 12 (Mã sản phẩm: ZCEZ23)

  • Entry: 475
  • STP: 470
  • TP: 485