CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH
HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI

[17/11/2023] NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG LÚA MÌ

Tin tức thị trường:
  • Bộ trưởng Kinh tế Ukraine, Yulia Svyrydenko, thông báo qua Facebook rằng nước này đang triển khai chương trình bảo hiểm cho các tàu vận tải – được cho là khoản bảo hiểm trị giá 50 triệu USD đối với các rủi ro quân sự được hỗ trợ bởi một công ty ở London.
  • Bộ Nông nghiệp Ukraine báo cáo sản lượng gieo trồng ngũ cốc vụ đông đạt 4,5 triệu HA tính đến ngày 14/11. Trong đó bao gồm 3,97 triệu lúa mì – tăng 7,3% so với năm ngoái. Ủy ban Châu Âu báo cáo xuất khẩu lúa mì ở mức 10,8 triệu tấn cho niên vụ tính đến ngày 12/11. Con số này kém tốc độ của năm ngoái tới 21%.
  • WAOB của USDA gần đây đã cắt giảm ước tính của họ đối với Kazakstan thêm 1 triệu tấn trong WASDE tháng 11 xuống còn 12 triệu tấn (từ 16,4 triệu tấn năm ngoái và từ 15 triệu tấn trong dự báo tháng 8).

Phân tích kỹ thuật:

  • Nhìn chung xu hướng hiện tại của mặt hàng lúa mì đang là sideway trong ngắn hạn ở kỳ hạn tháng 12 này khi giá liên tục quay về test những vùng kháng cự và hỗ trợ.
  • Tuy giá giảm đang chiếm ưu thế trong hiện tại nhưng giá cũng đã giảm chạm đến vùng hỗ trợ trong thời gian vừa qua.
  • Các chỉ báo kỹ thuật về khối lượng cũng cho thấy bên mua và bên bán đang xen lẫn nhau khiến cho giá lên rồi lại xuống.

Khuyến nghị:

Mua lên đối với mặt hàng lúa mì tháng 12 (Mã sản phẩm: ZWAZ23)
  • Entry: 553
  • STP: 540
  • TP: 580 – 593

Có thể là hình ảnh về văn bản