CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH
HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI

[16/08/2023] NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NGÔ

Tin tức thị trường:

  • Ngô đã giảm 1,8% xuống 2,5% vào thứ Ba và đóng cửa gần mức thấp nhất trong ngày. Hợp đồng tương lai đã giảm hai con số thông qua hợp đồng ngày 24 tháng 7.
  • Ngô đã giảm 1,8% xuống 2,5% vào thứ Ba và đóng cửa gần mức thấp nhất trong ngày. Hợp đồng tương lai đã giảm hai con số thông qua hợp đồng ngày 24 tháng 7.
  • Năng suất ngô cmdtyView được cập nhật của Barchart  đã giảm 0,46 bpa xuống 177,9. Con số này vẫn cao hơn 4,8 bpa so với USDA, mặc dù sản lượng vẫn nhẹ hơn 124 mbu ở mức 14,987 bbu. Ở cấp tiểu bang: họ đã cắt giảm IA 0,8 xuống 196,5 (USDA @ 203), nâng IL 0,31 lên 193,4 bpa (201), để lại NE ở 189 (184) và xem MO ở 155 (143).

Phân tích thị trường:

  • Giá ngô hiện vẫn đang trong xu hướng giảm sâu kèm trong ngắn hạn lẫn dài hạn tạo ra nhiều vùng hỗ trợ, kháng cự khác nhau.
  • Dự kiến trong phiên hôm nay vẫn tiếp tục bán xuống theo xu hướng chính của thị trường ở mức kháng cự được tạo qua hôm qua.

Khuyến nghị:

Bán xuống đối với mặt hàng ngô tháng 9 (Mã sản phẩm: ZCEU23)

  • Entry: 469
  • STP: 476
  • TP: 459