CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH
HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI

[13/7/2023] NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NGÔ

Tin tức thị trường:

  • Trong báo cáo hôm qua, USDA đã hạ ước tính năng suất ngô vụ mới xuống 177,5 giạ trên mẫu Anh (BPA) – giảm 4 BPA so với 181 BPA của tháng trước.
  • Mặc dù năng suất giảm, ngô vụ mới trong nước sản lượng được ấn định cao hơn 55 triệu giạ dựa trên diện tích cao hơn dự kiến ​​được báo cáo trong Báo cáo diện tích trồng trọt ngày 30 tháng 6 (94,096 triệu mẫu Anh).
  • Nguồn cung vụ mới tăng được bù đắp một phần bởi mức giảm 50 triệu bu. trong các kho dự trữ ban đầu là kết quả của việc sử dụng nguồn cấp dữ liệu lớn hơn và nhu cầu còn lại. Kết quả cuối cùng là có thêm 5 triệu giạ trong kho cuối kỳ.

Phân tích kỹ thuật:

  • Mặt hàng ngô đêm qua đã có sự giảm giá sâu sau khi chịu áp lực bán mạnh của thị trường và xuyên qua ngưỡng hỗ trợ trước đó.
  • Về xu hướng chung cho ta thấy xu hướng giảm vẫn sẽ tiếp tục khi các chỉ báo MACD cũng cho thấy lực tăng của xu hướng giảm giá dưới mức 0.

Khuyến nghị:

Bán xuống đối với mặt hàng ngô tháng 9 (Mã sản phẩm: ZCEU23)

Entry: 482

STP: 490

TP: 470