CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH
HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI

[12/09/2023] – NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NGÔ

Tin tức thị trường:

  • Báo cáo Tiến độ vụ mùa hàng tuần của USDA cho thấy 97% vụ mùa ở giai đoạn bột và 82% bị móp. Bản cập nhật hàng tuần có 34% trưởng thành, từ mức 18% của tuần trước và trung bình là 28%.
  • Báo cáo Tiến độ vụ mùa hàng tuần của USDA cho thấy 97% vụ mùa ở giai đoạn bột và 82% bị móp. Bản cập nhật hàng tuần có 34% trưởng thành, từ mức 18% của tuần trước và trung bình là 28%. NASS cho thấy 5% sản lượng vụ mùa đã được thu hoạch tính đến ngày 10/9.
  • Ấn Độ đang tìm cách nâng tỷ lệ pha trộn ethanol lên 20% như một phần của Liên minh nhiên liệu sinh học toàn cầu được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh G-20.

Phân tích kỹ thuật:

  • Nhìn chung sau xu hướng giảm dài hạn hiện giá ngô đang có xu hướng sideway trong thời gian vừa qua
  • Nhận định xu hướng trong ngày ta thấy các cây nến ở khung DAY trước đang có xu hướng giảm với các đáy ngày một thấp hơn.
  • Về các chỉ báo hiện giá đã phá qua và đang dao động phía dưới của các đường MA tạo ra vùng kháng cự mạnh.

Khuyến nghị:

Bán xuống đối với mặt hàng ngô tháng 12 (Mã sản phẩm: ZCEZ23)

  • Entry: 486
  • STP: 491
  • TP: 476