CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH
HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI

[12/06/2023] NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NGÔ

Tin tức thị trường:

  • Giá ngô vụ cũ giảm 35 triệu giạ do nhập khẩu giảm 15 triệu giạ và xuất khẩu giảm 50 triệu giạ.
  • Việc thay đổi cây trồng cũ được chuyển sang cây trồng mới mà không có thay đổi nào khác đối với triển vọng, đẩy sản lượng ngô vụ mới lên 2,257 tỷ giạ, tăng 805 triệu giạ so với năm trước.
  • Điều chỉnh nhu cầu có xu hướng chậm hơn nhiều so với điều chỉnh sản lượng, nhưng với việc USDA dự đoán nhu cầu sẽ tăng mạnh 805 triệu giạ so với cùng kỳ năm ngoái, nên có khả năng xảy ra sai sót trong sản xuất ngô năm nay.

Phân tích kỹ thuật:

  • Về dài hạn giá mặt hàng ngô vẫn đang trong xu hướng giảm và chưa có sự phá vỡ nào nhưng trong ngắn hạn giá ngô đang có nhịp tăng giá mạnh mẽ lại.
  • Ở khung 4H chỉ báo MACD cũng cho ta thấy xu hướng giảm đã mất đi khi chỉ báo vượt qua mức trung bình 0 và thể hiện xu hướng tăng tiếp tục.

Khuyến nghị:

Mua lên đối với mặt hàng ngô tháng 7 (Mã sản phẩm: ZCEN23)

  • Entry: 608
  • STP: 598
  • TP: 630

.