CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH
HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI

[11/05/2023] NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG LÚA MÌ

Tin tức thị trường:

 • Doanh số xuất khẩu hàng tuần ước tính từ 75.000 tấn đến 300.000 tấn đối với lúa mì vụ cũ. FAS cũng dự kiến ​​sẽ bán được từ 100.000 tấn đến 325.000 tấn vụ mùa mới trong tuần kết thúc vào ngày 4/5.
 • Một báo cáo của Thống kê Canada từ sáng thứ Ba cho thấy tất cả các kho dự trữ lúa mì tính đến ngày 31 tháng 3 là 13,3 triệu tấn, lớn hơn 18,2% so với năm ngoái. Giao dịch đã mong đợi lượng dự trữ là 14 MMT.

Phân tích thị trường:

 • Tuy giá lúa mì vẫn đang trong xu hướng giảm trong dài hạn nhưng về ngắn hạn giá lúa mì có nhịp hồi tăng trở lại để có nhịp giảm sâu.
 • Cùng với khối lượng cũng đang giảm từ nhịp giảm gần đây cho thấy phe bán đang yếu đi và tạo cơ hội cho phe mua nhảy vào.

Khuyến nghị:

 • Mua lên đối với mặt hàng lúa mì tháng 7 (Mã sản phẩm: ZWAN23)
  • Entry: 638
  • STP: 634
  • TP: 653