CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH
HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI

[10/10/2023] NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NGÔ

Tin tức thị trường:

  • Báo cáo Kiểm tra Xuất khẩu hàng tuần và bản cập nhật Tiến độ Mùa vụ sẽ bị trì hoãn cho đến ngày mai để kỷ niệm Ngày Columbus / Người bản địa.
  • Trước báo cáo WASDE và Sản xuất cây trồng tháng 10, các nhà phân tích đang tìm kiếm mức giảm nhẹ cả về năng suất và diện tích để gây ra tổn thất sản lượng ngô ròng trung bình là 20,9 mbu.
  • BAGE báo cáo việc trồng ngô đã tăng 6,6% điểm lên mức hoàn thành 13,9% tính đến ngày 5/10. Họ duy trì diện tích dự kiến ​​là 7,3 triệu HA cho vụ mùa Argentina (so với 6,7 triệu HA một năm trước). Coceral đã giảm ước tính sản lượng ngũ cốc của EU từ 6,9 triệu tấn xuống còn 289,8 triệu tấn do tình trạng khô hạn vào đầu mùa hè.

Phân tích kỹ thuật:

  • Nhìn chung sau một xu hướng giảm sâu hiện giá ngô đã thoát khỏi vùng giá đáy trong vài năm qua và bắt đầu tăng lại.
  • Trong phiên hôm qua vào phiên Mỹ xuất hiện các dòng tiền lớn khiến giá giảm sâu lại gần đường trendline.
  • Về khối lượng ta thấy trong xu hướng giảm lực bán cũng đang giảm dần theo cho thấy khả năng phe mua có thể nhảy vào và khiến giá tăng lại.

Khuyến nghị:

Mua lên đối với mặt hàng ngô tháng 12 (Mã sản phẩm: ZCEZ23)

  • Entry: 485
  • STP: 480
  • TP: 500