CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH
HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI

[09/06/2023] – NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG LÚA MÌ

Tin tức thị trường:

  • Sản lượng vụ mùa mới dự kiến ​​sẽ tăng 6,5 mbu lên 1,665 tỷ, trong đó riêng lúa mì mùa đông tăng 11,8 mbu lên 1,142 mbu.
  • Sản lượng và nhập khẩu bổ sung làm cho dự đoán thương mại trung bình về sản lượng của vụ mùa mới cao hơn 10,2 mbu. Dự trữ lúa mì toàn cầu ước tính lần lượt là 266,4 MMT và 312,9 MMT cho ngày 23/23 và 23/24.
  • Việc phát hành dữ liệu FAS hàng tuần đã kết thúc mùa xuất khẩu lúa mì ngày 23/22 với 17,758 triệu tấn xuất khẩu và 877 nghìn tấn doanh số chưa vận chuyển được chuyển sang ngày 24/23.

Phân tích kỹ thuật:

  • Giá lúa mì tuy có những đợi hồi tăng giá lại nhưng nhìn về xu hướng chính vẫn đang là giảm sâu.
  • Giá lúa mì hiện đã thoát xuống hầu hết các đường hỗ trợ động MA để tạo ra mức kháng cự mới và giao động quanh đó.
  • Chỉ báo MACD cũng cho ta thấy xu hướng giảm vẫn còn đang tiếp diễn khi giao động dưới mức trung bình 0 của chỉ báo

Khuyến nghị:

Bán xuống đối với mặt hàng lúa mì tháng 7 (Mã sản phẩm: ZWAN23)

Entry: 625

STP: 640

TP: 595