CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH
HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI

[08/06/2023] NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NGÔ

Tin tức thị trường:

  • Dữ liệu Điều tra dân số hàng tháng có 199,2 mbu xuất khẩu ngô trong tháng Tư. Tổng sản lượng của cả mùa đạt 1,073 bbu, tương đương 60% so với 1,775 tỷ USDA dự báo
  • Xuất khẩu ethanol là 125,7 triệu gallon trong tháng Tư. Trước báo cáo FAS hàng tuần, các thương nhân đang tìm kiếm các đơn đặt hàng ngô vụ cũ trong khoảng từ 100.000 tấn bị hủy ròng và 600.000 tấn doanh số mới.
  • Dự trữ ethanol tăng 616.000 thùng lên 22,948 triệu thùng.

Phân tích kỹ thuật:

  • Giá ngô đang có xu hướng giảm lại sau đà tăng trong thời gian vừa qua. Cùng với cây nến doji xuất hiện ở đỉnh càng thêm củng cố rằng giá ngô sẽ về sâu.
  • Các chỉ báo như MACD cũng biểu thị cho sự gia tăng của xu hướng giảm mạnh sau khi giảm qua mức 0 của chỉ báo này.

Khuyến nghị:

Bán xuống đối với mặt hàng ngô tháng 7 (Mã sản phẩm: ZCEN23)

  • Entry: 600
  • STP: 608
  • TP: 580